(021) 44012610-12
1

مشخصات خودرو

2

سایر مشخصات

3

وضعیت خسارت

4

انتخاب بیمه

5

اطلاعات خودرو

6

مشخصات تحویل گیرنده

7

پرداخت

مرحله بعد
مرحله قبل مرحله بعد
مرحله قبل مرحله بعد
تعهد مالی (مبالغ زیر به میلیون ریال است)
  • 77
  • 80
  • 100
  • 150
  • 200
  • 250
  • 300
انتخاب بیمه شرکت صادر کننده بیمه نامه قیمت (تومان) توضیحات سفارش
بیمه البرز http://www.alborzins.com
مرحله قبل مرحله بعد

لطفا کد زیر را با خودکار روی برگه بیمه نامه سال گذشته نوشته و سپس به نحوی که کد نوشته شده و تمامی کوپن ها در تصویر مشخص باشند ، از آن عکس تهیه فرمایید.

SGTg6o

مرحله قبل مرحله بعد
مرحله قبل مرحله بعد
مشخصات خودرو


مسخصات تحویل گیرنده


تومان
مرحله قبل
×

ورود

ثبت نام

بیمگی خرید آنلاین بیمه